REVISA TUS EXAMENES

 • RESONANCIA
 • MAMOGRAFIA
 • DENSITOMETRIA 
 • RAXOS X
 • ECOGRAFIAS
 • SCANNER
 • ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA
 • ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA (COLONOSCOPIA)
 • NASOFIBROSCOPIA
 • CISTOSCOPIA
 • BIOPSIA DE PROSTATA
 • BIOPSIAS
 • ELECTROMIOGRAFIA 
 • ELECTROENCEFALOGRAMA
 • ESPIROMETRIAS
Pide tu hora San Fernando